Присяжні приступили до роздумів у справі Apple проти Samsung

22 серпня, 2012

Вчора представники Apple та Samsung звернулись до суду присяжних із завершальними промовами в справі взаємних претензій з приводу порушення прав інтелектуальної власності, про яку ми неодноразово писали.

Підсумовуючи доводи на обгрунтування свого позову, представники Apple найбільше зосередились на тезі, що Samsung умисно вніс змін в дизайн своїх пристроїв щоб вони більше нагадували дизайн та користувацький інтерфейс пристроїв Apple.

На їх думку це доводять документи внутрішнього листування і хронологія подій: оприлюднені під час слухань документи демонстрували, що розробники пристроїв Samsung проводили порівняння власних виробів до пристроїв Apple.

Також правники Apple підкреслювали тезу про схожість “загального візуального враження” пристроїв обох компаній, що, зважаючи на їх форму прямокутника із заокруленими краями, було досить маніпулятивною постановкою питання перед судом присяжних.

Цю думку представники Apple підсилювали тим, що на створення дизайну їх пристроїв пішло аж чотири роки, в той час як на створення дизайну пристроїв Samsung всього три місяці. Такий аргумент має жодної правової ваги, хоча, не виключено, зможе вплинути до деякої міри на погляди присяжних.

Окремо наголошувалась думка, що пристрої Samsung начебто вводять в оману покупців. Хоч, зважаючи на радикально відмінні об’єми продажів пристроїв та достатню маніпулятивність маркетингових опитувань, що мали б цей аргумент підтвердити, ці доводи представників Apple були наймеш переконливими.

Один з представників Apple узагальнив бачення поведінки Samsung фразою, що компанія є “найбільшим фаном телефону iPhone”.

В своїй частині звернення до присяжних правники Samsung наполягали на тому, що їх пристрої суттєво відрізняються від виробів Apple, а позов проти компанії називали засобом отримання конкурентної переваги на ринку через суд, а не дійсною спробою захистити якісь порушені права.

Представники Samsung подавали свою аргументацію в світлі того, що своїм позовом Apple намагається заблокувати конкуренцю на ринку з боку свого найбільшого конкурента, і, таким чином, рішення суду присяжних на користь Apple матиме далекосяжні негативні наслідки для всього ринку. З цим, дійсно, важко не погодитись.

Базовим аргументом Samsung було, що “форма слідує функції”, іншими словами не можна вести мову про копіювання дизайну якогось пристрою, якщо він витікає із розвитку технологій. Як приклад правники Samsung навели клавіатуру QWERTY пристроїв BlackBerry phones і наступне поширення пристроїв з такою клавіатурою на ринку у виконанні інших виробників.

Не оминули представники Samsung і аргументів про тривалість вироблення дизайну пристроїв Apple, назвавши це свідомою маніпуляцією, яка покликана ввести присяжних в оману (з чим можна тільки погодитись).

З огляду на схожість дизайну усіх пристроїв на ринку, правники Samsung закликали присяжних звертати увагу на дрібніші візуальні відмінності, аніж “загальне візуальне враження”, до якого нав’язували адвокати Apple.

Внутрішню документацію, в якій йшлось про порівняння пристроїв обох компаній, представники Samsung назвали звичаєвою конкурентною поведінкою компанії на ринку електроніки.

Зовсім небагато часу було присвячено питанню порушення компанією Apple патентів на 3G технології, якими володіє Samsung, ймовірно тому, що ці питання досить прості для розуміння.

Свою промову захист Samsung завершив тим, що назвав позовні вимоги Apple в розмірі 2,5 млрд. дол. США сміховинно безпідставними.

Сьогодні суд дев’яти присяжних розпочав роздуми над 22 сторінковим формуляром вердикту, в якому до присяжних ставиться безліч запитань для винесення по кожному з них рішення.

Багато екпертів вважає, що розгляд такої технічної справи судом присяжних абсолютно невиправданий крок, який є викликом для американської системи правосуддя.

Судді прийшлось зачитати сто сторінок інструкцій для суду присяжних, якими вони повинні керуватись при розгляді питань. При цьому вона зробила не двозначний коментар, щоб присяжні залишались при свідомості, поки вона читатиме інструкції.

Як ми писали, суддя неодноразово зверталась до сторін спору владнати конфлікт через мирову угоду.

Рішення присяжних очікується до кінця місяця.