Право

Українське

Конституція України
Цивільний кодекс України
Цивільний процесуальний кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кримінальний кодекс України
Митний кодекс України
Господарський кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України
Закон України “Про авторське право i сумiжнi права”
Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”
Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”
Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”
Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”
Закон України “Про охорону прав на сорти рослин”
Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”
Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”
Закон України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”
Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”
Закон України “Про інформацію”
Закон України “Про захист прав споживачів”
Закон України “Про виконавче провадження”
Ukrainian Law “On Distribution of Copies of Audiovisual Works, Phonograms Videograms, Computer Software, Databases”

Міжнародне

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
Всесвітня конвенція про авторське право
Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)
Договір ВОІВ про авторське право
Договір ВОІВ про виконання і фонограми
Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм…
Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і організацій мовлення

Паризька конвенція про охорону промислової власності
Договір про патентне право
Договір про патентну кооперацію
Договір про закони щодо товарних знаків
Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків
Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків
Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків
Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків
Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури
Найробський договір про охорону Олімпійського символу